Holdet

CH2C er opdelt i tre rækker: Væbnerrækken, seniorrækken og oldboysrækken for de ældste (18+).

  • Væbnerrækken: 4-8 personer, hvor højst to er fyldt 15 år
  • Seniorrækken: 3-6 personer, hvor højst to er fyldt 18 år
  • Oldboys: 3-4 personer

Der skal altid være mindst en ansvarlig voksen (over 18 år) på et væbnerhold, og ledere tæller med i den samlede holdstørrelser. Eks. to ledere og op til seks deltagere under 15 kan gå sammen på et væbnerhold. Eks. to ledere og op til 4 deltager under 18 kan deltage som seniorhold. Der behøver ikke deltage ledere på et seniorhold.

Løbet er overordnet ens for alle rækker. Ruten for væbnerrækken er ca. 25 km, mens seniorer og oldboys får glæde af en lidt længere rute og ekstra poster undervejs.

Sted og transport

Startstedet vil I kunne regne ud ved at løse startopgaven, som snart findes her på hjemmesiden. Løbet starter og slutter i Storkøbenhavn. I skal selv sørge for at komme til og fra løbet, som ikke nødvendigvis starter og slutter samme sted.

Tid, start og slut

Løbet starter lørdag morgen. De enkelte hold vil få tilsendt en starttid pr. mail. Vi slutter ca. kl. 10 søndag, når alle er kommet ud af fjerene og vi har fundet dystens vindere.

Betaling

Betaling sker holdvist ved tilmelding og er 200 kr. pr. person for alle deltagere.

Forplejning

Med i prisen er der inkluderet et varmt måltid mad lørdag. Det anbefales derfor, at I medbringer en madpakke så I selv kan disponere spisningen resten af lørdagen.

Udstyr

Medbring service til det varme måltid, refleks/refleksvest til alle på holdet samt de særlige ting fra deltagerbrevet og hvad I ellers kan finde på til en dag i det fri. I skal dog selv bære det under hele løbet.

Det er vigtigt, at I medbringer en mobiltelefon med strøm på, og at telefonnummeret til denne er det nummer I tilmeldte jer med. Ellers oplys et andet mobilnummer ved start!

Regler

  • Alle selv skal gå på deres flade fødder og må ikke blaffe, cykle, tage bussen etc.
  • Alt grej (undtagen telte) skal bæres af deltagerne under hele løbet.
  • Alle deltagere skal bære refleks/refleksvest.
  • Derudover skal der tages hensyn til omgivelserne og almindelige færdselsregler skal selvfølgelig følges.

Pointgivning

Som udgangspunkt gives point efter denne fordeling, men der kan være angivet noget andet på den enkelte post.

Hårde point: Løsning af stillede opgave (maks. 20 point)

Bløde point: Samarbejde, engagement, gejst og holdånd (maks. 10 point)

Derudover gives der point for den samlede gåtid. Hurtigste gåtid i hver række udløser 75 point, og langsomste 0 point. Resten af holdene får point forholdsmæssigt. Tag jer god tid til at løse kuvertopgaver, som vil blive udleveret under løbet - der er gode point at hente. Vær OBS på kryptiske pudsigheder og events undervejs. Alt kan have relevans i løbet!