Betaling og tilmelding

Tilmelding og betaling åbner i september. Har du væbner- eller seniorhold kan du tilpasse og bruge vores udkast til invitation.
Betaling sker holdvist ved tilmelding og er 200 kr. pr. person for alle deltagere. I kan selv sætte jeres egen pris, hvis der fx skal tillægges udgifter til udstyr og transport.

Forberedelse

På CH2C er alle poster nye hvert år. En del af posterne tager udgangspunkt i klassiske væbnerfærdigheder, så det kan være en fordel at få opfrisket færdigheder som førstehjælp, knob, båltænding mm. Det er også vigtigt at få trænet deltagerne i at gå, gerne på længere gåture med bagage. Følg med på vores Facebookside, hvor der løbende kommer information om årets CH2C. Når I har meldt jer til, er det vigtigt, at I får løst startopgaven og læst deltagerbrevet.

Opstart

Holdet skal møde op på det sted I finder frem til ved at løse årets startopgave, som du finder her på siden fra starten af oktober. Starttiden ligger mellem kl.8.00-12.00. Dit hold vil få tilsendt en starttid pr. mail i ugen inden CH2C. På startposten afleverer I jeres telt, der er den eneste bagage, der bliver kørt i mål for jeres hold.

Point

Poster

Det særlige ved CH2C er, at der på mange poster kan gives både hårde og bløde point. Hårde point er defineret i postbeskrivelsen. Bløde point fokuserer på:

 • Godt samarbejde - er I gode til at hjælpe hinanden?
 • God stemning – holder I humøret oppe?
 • For væbner- og seniorhold: At børnene er inkluderet i opgaveløsningen.

Holdet kan altså godt få gode bløde point, selv om posten ikke er lykkedes. Bløde point er IKKE fedtepoint, og postmandskabet må ikke give bløde point for uddeling af slik og lign… I må selvfølgelig altid gerne være søde ved postmandskabet alligevel.

Gåtid

Der gives point for den samlede gåtid. Læs mere om dette i deltagerbrevet, I får nogle uger før deltagelsen.

Ved start

Her kan I få point for at gætte korrekt slutsted på det kort, I får udleveret. I får instruktion om dette på startposten.

Kuvertopgaver

Kuvertopgaver bliver udleveret ved start. Her er der en række opgaver I kan løse og dermed få flere point. Kuvertopgaverne kan I løse, når I fx sidder i kø, har en pause eller lignende. Det er en god idé at se dem igennem til en start. Svarene på kuvertopgaverne skal være afleveret inden I kommer i mål. Følg instruktionerne for indlevering af jeres svar i kuvertopgaven.

Vær OBS på kryptiske pudsigheder og events undervejs i deltagerbrevet og kuvertopgaver. Alt kan have relevans i løbet!

Tidtagning på løbet

Dit hold får udleveret en chip ved start, som I skal bruge, når I starter hver post. Det er vigtigt, at I passer godt på denne og afleverer den i mål. På hver post står der 2 pinde med tidtagningsudstyr, som holdene skal benytte sig af på posten: "ankomst" og "start post"

 • Når I ankommer til posten, skal I først tjekke ind på posten ved at lægge chippen på "ankomst".
 • Er der ikke kø, skal I også lægge chippen på "start post", da I kan starte posten med det samme. (Ved "start post" får I udleveret postbeskrivelsen – IKKE FØR.)
 • Er der kø på posten, skal I vente med at lægge chippen på "start post". Det gøres i stedet, når det er jeres tur, og I får udleveret postbeskrivelsen.

Forplejning

Deltagerprisen inkluderer et varmt måltid mad lørdag og morgenmad søndag. Det anbefales, at I medbringer en madpakke, så I selv kan disponere spisningen resten af lørdagen. Husk gerne snacks til dit hold, der hjælper til at holde humøret højt. Fra start bør hver deltager have fyldte drikkedunke, som I kan fylde undervejs, når der er mulighed for det.

Regler

 • Alle skal selv gå på deres flade fødder og må ikke blaffe, cykle, tage bussen etc.
 • Alt grej (undtagen telte) skal bæres af deltagerne under hele løbet.
 • Alle deltagere skal bære refleks/refleksvest.
 • Derudover skal der tages hensyn til omgivelserne og almindelige færdselsregler skal selvfølgelig følges.

Rute og kort

Ruten er ca.22-25 km for væbnerhold og lidt længere for senior og oldboys. Når I møder på start, får I mulighed for at gætte, hvor vi slutter, men I kender ikke stedet før I kommer i mål lørdag aften/nat.
I får udleveret kort undervejs på løbet, og ved hver post, er det markeret på et kort, hvor I finder næste post. Hold godt øje, da der ved nogle poster er markeret mere end en næste post og der kan være særlige poster for senior- og oldboys-hold. Sørg altid for, at I selv finder vej og ikke går blindt efter andre hold.

Madpost

I skal bruge en time på madposten, der ligger ca. halvvejs til at få varm mad og en velfortjent pause.

Det forbudte område

Dette er en særlig del af CH2C, der ligger kort før mål. For mange er det en særlig ting ved CH2C. Læs instruktionerne, når I ankommer til denne del af løbet. (Her kan det i øvrigt være en god idé at stille bagagen et sted i udkanten af det forbudte område.)

Toilet

Der er altid toilet på madposten, som I finder ca. halvvejs på løbet, og selvfølgelig i mål. Derudover kan der være toilet på nogle poster og evt. offentlige toiletter, I kan benytte jer af. Det skal I dog selv holde øje med.

Udgåede deltagere

Hvis I ikke kan fortsætte løbet før I er i mål, skal I kontakte CH2C-udvalget. Det kan I gøre til Patrick på tlf.: 30 23 22 32.

Hvad skal medbringes

 • Materialer der står i deltagerbrevet.
 • Derudover så se vores forslag til pakkeliste for deltagere og holdansvarlige.
 • Det er vigtigt, at I medbringer en mobiltelefon med strøm på, og at telefonnummeret til denne er det nummer, I tilmeldte jer med. Ellers oplys et andet mobilnummer ved start!

Den gode deltageroplevelse

Der er mange måder at deltage på CH2C. Nogle hold går efter sejren, nogle synes det er sjovt at klæde sig sjovt på, mens de fleste går efter en god, sjov og udfordrende oplevelse. Det er vores råd, at I på forhånd vurderer, hvad jeres energi- og ambitionsniveau er, og at I undervejs på løbet tilpasser ambitionen, hvis I ser behov for det. CH2C er sjovt og for mange (særlig de yngste deltagere) er det en kæmpe sejr alene at gennemføre.
Vigtigst er det, at I får en god oplevelse, så vurdér også, hvor meget energi I har til at se efter finurligheder og løse kuvertopgaver. Hvis det er første gang, I er afsted, så er det ikke sikkert, at der er overskud til det hele. Så prioriter posterne og gåturen.

Gode råd

 • Samarbejd på opgaverne og hjælp hinanden
 • Sørg for ikke at holde for lange pauser og sæt hurtigt i gang, når I kommer til posterne. Bruger I fx 5 min. ekstra ved hver post på at ompakke tasker, vand eller dase-pause kan det betyde, at I kommer 2 timer senere i mål.
 • Hav løbende fokus på, at alle deltagere kan holde sig varme og tørre.

Afslutning

I ankommer til mål lørdag aften/nat. Før I kommer i mål, skal I have afleveret svar på alle opgaver inklusive kuvertopgaver. I skal aflevere jeres udleverede tidstagningschip og så kan I slå holdets telt op på det område, I får anvist.

Søndag er der fælles morgenmad, afslutning og præmieoverrækkelse. I skal selv finde vej hjem fra slutstedet. Vi bestræber os på at slutte i nærheden af offentlig transport, så I selv kan finde hjem. De fleste hold laver aftale om, at forældre kommer og henter søndag. Hvis I vælger det, kan I sende oplysninger om afhentningssted lørdag, når I kommer i mål eller søndag morgen. Vi kan ikke oplyse stedet til jer på forhånd. Vi slutter ca. kl. 10 søndag.

Kontakt CH2C

Du kan altid sende os en mail på CH2C@FDF.dk eller kontakte os via vores Facebook-side.